Informacje dla Rodziców

 

CZWARTEK – 17.09.2020 r.

Na następne zajęcia z muzyki (24.09.) Dzieci nie mają zadanej pracy domowej.

                                                                                                                Ewelina Kleszcz                                       

______________________________________________________________________________________________________

 

PIĄTEK – 11.09.2020 r.

Zaczynam kolejny rok pracy na lekcjach muzyki z Państwa dziećmi.
Na zajęcia potrzebne będą na razie tylko ćwiczenia.
Bardzo proszę, aby Dzieci na kolejną lekcję (na czwartek 17.09.):

–  nauczyły się na pamięć tekstu piosenki „Rap o zasadach” ze str. 9 w ćwiczeniach,

– przyniosły grzechotkę, którą wykonywały podczas zdalnego nauczania na plastyce 
(jeżeli ją oczywiście mają w domu). Proszę o podpisanie grzechotki imieniem.

 

                                                                                                                    Ewelina Kleszcz

______________________________________________________________________________________________________