Nasze TALENTY i PASJE

Zapraszam wszystkich uczniów do wysyłania prac (filmów, zdjęć) pokazujących
Wasze pasje i talenty (muzyczne, plastyczne itp.), z których stworzymy galerię.
W przypadku filmu z Waszym udziałem, konieczna będzie zgoda Rodzica na publikację.
Tekst zgody będę przekazywać za pośrednictwem poczty e – mail.

___________________________________________________________________________________________

           Ania – VI a – SP w Nawojowej

___________________________________________________________________________________________

Zuzanna – VI a – SP we Frycowej

___________________________________________________________________________________________

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

↓↓↓   Rok szk. 2019/2020   ↓↓↓

<><><><><><><><><>

                                               Kacper – Vb – SP w Nawojowej

___________________________________________________________________________________________

     

                                              Zuzia – Vb – SP w Nawojowej

___________________________________________________________________________________________

 

                                                    Jakub – VII – SP we Frycowej

___________________________________________________________________________________________

           Natalia – VIa – SP w Nawojowej

___________________________________________________________________________________________

                                               Kamil – IV – SP w Nawojowej

___________________________________________________________________________________________

                                        Amelka – IV – SP we Frycowej

___________________________________________________________________________________________

    

Kacper – VI a – SP w Nawojowej

___________________________________________________________________________________________

            Paweł – VI b – SP w Nawojowej

___________________________________________________________________________________________

                                           Ola – VII – SP we Frycowej

___________________________________________________________________________________________

                            Ania – Vb – SP w Nawojowej

___________________________________________________________________________________________

Dominika – Va – SP w Nawojowej

___________________________________________________________________________________________

                                                   Mateusz – Va – SP w Nawojowej

___________________________________________________________________________________________