Jak pracujemy ? – ANKIETA

Za nami ponad 3 miesiące nauki zdalnej. Wymagało to dostosowania się do nowej sytuacji,
znalezienia nowych metod pracy i komunikowania się.
Proszę o wypełnienie ankiety podsumowującej zaproponowaną przeze mnie formę pracy.

                                                                                                                                   Dziękuję
__________________________________________________________________________________________________________

1. Korzystam ze strony:

 
 
 
 

2. Najczęściej korzystam ze strony:

 
 
 
 

3. Materiał lekcji przeglądam:

 
 
 
 

4. Wykonuję polecenia z lekcji i sporządzam notatki w zeszycie:

 
 
 
 

5. Pracuję: