Klasa 7a – WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE – poprawa

W I T A M przy rozwiązywaniu testu: Klasa 7a - WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE - poprawa (5 zadań)

K O N I E C Z N I E  zacznij od wypełnienia Twoich DANYCH !!!!!

Czas rozwiązywania jest OGRANICZONY  do 10 minut (kontroluj czas w prawym dolnym rogu ekranu !!!)

P O W O D Z E N I A !!!!

DANE  rozwiązującego:

Imię i Nazwisko:
Klasa:
E - MAIL: