M a t e r i a ł y — klasa 5a_b

ułami_dziesiętne_powtórzenie_V_a
materiał_3_kl_V_a
materiał_4_V_a
Temat : Pole prostokąta(1.04.2020 r.)
Temat: Pole równoległoboku i rombu
(6.04.2020 r.)
Temat: Pole równoległoboku i rombu -zadania (15.04.2020 r.)
__________________________________________________________________________________________________________
Temat: Pole trójkąta (20.04.2020 r.)
Temat: Pole trójkąta – zadania (22.04.2020 r.)
__________________________________________________________________________________________________________
Temat: Pole trapezu (27.04.2020 r.)
Temat: Ćwiczenia utrwalające (29.04.2020 r.)
__________________________________________________________________________________________________________
Temat: Pole trapezu – zadania (4.05.2020 r.)
Temat: Różne jednostki pola (6.05.2020 r.)
__________________________________________________________________________________________________________
Temat: Różne jednostki pola (11.05.2020 r.)
Temat: Pola figur płaskich – powtórzenie (13.05.2020 r.)
__________________________________________________________________________________________________________
Temat: Kalendarz i zegar (18.05.2020 r.)
Temat: Kalendarz i zegar – zadania (20.05.2020 r.)
__________________________________________________________________________________________________________
Temat: Miary, wagi i pieniądze (25.05.2020 r.)
Temat: Miary, wagi i pieniądze – lekcja 2 (27.05.2020 r.)
__________________________________________________________________________________________________________
Temat: Średnia arytmetyczna (1.06.2020 r.)
Temat: Średnia arytmetyczna – ćwiczenia (3.06.2020 r.)
__________________________________________________________________________________________________________
Temat : Liczby dodatnie i ujemne (8.06.2020 r.)
Temat: Liczby ujemne w życiu codziennym (10.06.2020 r.)
__________________________________________________________________________________________________________
Temat: Dodawanie liczb całkowitych (15.06.2020 r.)
Matematyka i my – TEST (22.06.2020 r.)