M a t e r i a ł y — klasa 5b

działania_na_ułamkach_dziesiętnych_V_b
materiał_3_V_b
materiał_4_V_b
pole_prostokąta_1_04_2020
Temat : Pole prostokąta
(6.04.2020 r.)
Temat: Pole równoległoboku i rombu (15.04.2020 r.)
__________________________________________________________________________________________________________
Temat: Pole równoległoboku i rombu -zadania (20.04.2020 r.)
Temat: Pole trójkąta (22.04.2020 r.)
__________________________________________________________________________________________________________
Temat: Pole trójkąta – zadania (27.04.2020 r.)
Temat: Ćwiczenia utrwalające (29.04.2020 r.)
__________________________________________________________________________________________________________
Temat: Pole trapezu (4.05.2020 r.)
Temat: Pole trapezu – zadania (6.05.2020 r.)
__________________________________________________________________________________________________________
Temat: Różne jednostki pola (11.05.2020 r.)
Temat: Różne jednostki pola (13.05.2020 r.)
__________________________________________________________________________________________________________
Temat: Pola figur płaskich – powtórzenie (18.05.2020 r.)
Temat: Kalendarz i zegar (20.05.2020 r.)
__________________________________________________________________________________________________________
Temat: Kalendarz i zegar – zadania (25.05.2020 r.)
Temat: Miary, wagi i pieniądze (27.05.2020 r.)
__________________________________________________________________________________________________________
Temat: Miary, wagi i pieniądze – lekcja 2 (1.06.2020 r.)
Temat: Średnia arytmetyczna (3.06.2020 r.)
__________________________________________________________________________________________________________
Temat: Średnia arytmetyczna – ćwiczenia (8.06.2020 r.)
__________________________________________________________________________________________________________
Temat: Liczby ujemne w życiu codziennym (15.06.2020 r.)
Temat : Liczby dodatnie i ujemne (22.06.2020 r.)