Matematyka i my – TEST

1. Ile czasu trwało przedstawienie teatralne, jeśli rozpoczęło się o godzinie 17.30,
a zakończyło o godzinie 19.45 ?

 
 
 
 

2. We wtorki Kasia ma pięć lekcji. Każda lekcja trwa 45 min. Po trzeciej lekcji jest przerwa,
która trwa 20 minut. Pozostałe przerwy są o 10 minut krótsze.
O której godzinie Kasia kończy lekcje, jeśli zaczyna je o godzinie 8.00 ?

 
 
 
 

3. Metr materiału kosztuje 10,80 zł. Ile trzeba zapłacić za 0,25 m tego materiału ?

 
 
 
 

4. Kilogram winogron kosztuje 5,60 zł. Ile winogron można kupić za 7 zł ?

 
 
 
 

5. Podczas spaceru z psem Staś przeszedł w poniedziałek 2 km, we wtorek 450 m,
w środę 0,74 km, w czwartek 580 m, a w piątek 4500 dm. Jaką średnią odległość
w ciągu jednego dnia pokonywał Staś ?

 
 
 
 

6. Która z liczb jest liczbą przeciwną do liczby 13 ?

 
 
 
 

7. Która spośród liczb: 12, -5, 2, -8 jest najmniejsza ?

 
 
 
 

8. Ile jest równa suma wszystkich liczb całkowitych mniejszych od 2
i większych od (-4) ?

 
 
 
 

9. Która liczba jest o 3 mniejsza od liczby -6 ?

 
 
 
 

10. O ile różni się liczba przeciwna do liczby 5 od liczby 2 ?

 
 
 
 

Question 1 of 10