M a t e m a t y k a

____________________________________________________________________________

W tej części strony publikowane są materiały, które przygotowywałam
z myślą o uczniach klas, które uczę matematyki w sp w Nawojowej,
czyli klas 5a, 5b oraz 6a.
Oczywiście może z nich korzystać każdy zainteresowany uczeń.

____________________________________________________________________________