Potęgi o tych samych podstawach – mini TEST

W I T A M przy rozwiązywaniu testu: Potęgi o tych samych podstawach 1

K O N I E C Z N I E  zacznij od wypełnienia Twoich DANYCH !!!!!

Czas rozwiązywania jest OGRANICZONY  do 5 minut (kontroluj czas w prawym dolnym rogu ekranu !!!)

P O W O D Z E N I A !!!!

DANE  rozwiązującego:

Imię i Nazwisko:
Klasa:
E - MAIL: