Klasa 7 – TEST nr 1

W I T A M przy rozwiązywaniu testu: Klasa 7a - TEST nr 1

K O N I E C Z N I E  zacznij od wypełnienia Twoich DANYCH !!!!!

P O W O D Z E N I A !!!!

DANE  rozwiązującego:

Imię i Nazwisko:
Klasa:
E-mail:
24 % pewnej liczby to inaczej:
Ile czasu upłynie od 8.39 do 14.17 ?
Na diagramie przedstawiono liczbę uczniów w klasach szóstych w szkole Renaty.
Ilu średnio uczniów jest w jednej klasie szóstej ?

Pingwin nurkujący w wodzie porusza się z prędkością 10\[\frac{m}{s}\] . Jaką odległość pokona w ciągu 28 s, jeśli cały czas będzie płynął tak samo szybko? Odpowiedź podaj w km.

W sobotę Arek oglądał telewizję przez 1\[\frac{2}{5}\] godziny, a Tomek przez 1\[\frac{4}{15}\] godziny. O ile dłużej oglądał telewizję Arek ?
W 180 g wody rozpuszczono 20 g soli. Jakie stężenie ma otrzymany roztwór ?
Samochód przebył trasę 225 km w ciągu 3 godzin. Z jaką średnią prędkością jechał ?
W klasie 7a okulary nosi 6 uczniów, co stanowi \[\frac{2}{5}\] tej klasy. Ilu uczniów liczy klasa 7a ?
Na wykresie przedstawiono wyniki pomiarów temperatury w ciągu pierwszych dwóch tygodni lutego o godzinie 9.00. Jaka jest różnica między najniższą i najwyższą z zanotowanych temperatur ?

=====
O ile procent obniżono cenę piórnika ?
Jaki procent figury został zamalowany ?
Ilu uczniów uczy się w klasach IV - VI ?