Klasa 6a – TEST nr 1

W I T A M przy rozwiązywaniu testu: Klasa 6a - TEST nr 1

K O N I E C Z N I E  zacznij od wypełnienia Twoich DANYCH !!!!!

P O W O D Z E N I A !!!!

DANE  rozwiązującego:

Imię i Nazwisko :
Klasa :
E - MAIL :
Które liczby są uporządkowane w kolejności od najmniejszej do największej ?
        ( A )                                     ( B )                               ( C )                                      ( D )
                          
W poniedziałek o godzinie 7.00 temperatura wynosiła - 1,2 °C. O godzinie 11.00 było o 1,7 °C cieplej, a o 15.00 temperatura była wyższa 0 0,9 °C niż o 11.00. O godzinie 19.00 zanotowano temperaturę o 1,9 °C niższą niż o 15.00. Ile stopni było o godzinie 19.00 ?
  ( A )               ( B )                 ( C )               ( D )
                          
Liczba 5,2  jest większa od liczby 2\[\frac{3}{8}\] :
   ( A )                   ( B )                ( C )                 ( D )
                          
Wskaż działanie, które ma inny wynik niż pozostałe :
        ( A )                     ( B )                      ( C )                  ( D )
                          
W której parze liczb obie są równe 1\[\frac{3}{4}\] ?
         ( A )                                 ( B )                         ( C )                         ( D )
                              
Które zdanie NIE jest prawdziwe ?
( A )
( B )
( C )
( D )
Zaokrąglenie liczby 219 607 do tysięcy to:
      ( A )                  ( B )                  ( C )                     ( D )
                           
Suma liczb 13,418 i 7,6 zaokrąglona do części setnych to :
   ( A )             ( B )            ( C )             ( D )   
                          
Wskaż poprawny zapis.
             ( A )                                     ( B )                                 ( C )                                          ( D )
                          
Liczba 2985 jest podzielna :
          ( A )                                           ( B )                                      ( C )                                   ( D )