Równania i zadania tekstowe

1. W koszu było 2 razy więcej jabłek niż gruszek i o 5 brzoskwiń mniej niż jabłek.
Razem było 30 owoców. Wskaż równanie, za pomocą którego można obliczyć,
ile było gruszek.

 
 
 
 

2. Wskaż liczbę, która jest rozwiązaniem równania 3 ⋅ x – 7 = 8

 
 
 
 

3. Wskaż równanie, które ma inne rozwiązanie niż pozostałe.

 
 
 
 

4. Zuzia kupiła dwa chleby po 3 zł, masło za 5 zł i kilka batoników po 2 zł.
Zapłaciła banknotem dwudziestozłotowym i otrzymała 3 zł reszty.
Za pomocą którego równania można obliczyć, ile batoników kupiła Zuzia ?

 
 
 
 

5. W której z podanych par obie liczby są rozwiązaniem równania x² – 4 ⋅ x = 5

 
 
 
 

6. Ile rozwiązań ma równanie : x² + 3 ⋅ x – 3 + 2 – x = x² + 2 ⋅ x – 2

 
 
 
 

7. Rozwiązaniem którego równania jest liczba 11 ?

 
 
 
 

8. Jeden bok prostokąta ma x centymetrów, a drugi jest o 3 cm krótszy.
Obwód tego prostokąta wynosi:

 
 
 
 

9. Rozwiązaniem którego równania jest liczba ujemna ?

 
 
 
 

10. Jaką liczbę należy wstawić w miejsce ? w równaniu 4 ⋅ x + = 15,
aby jego rozwiązaniem była liczba 4 ?

 
 
 
 

Question 1 of 10