Test – Bryły 2 (kl. 6)

1. Który rysunek NIE PRZEDSTAWIA siatki sześcianu ?

 
 
 
 

2. Który rysunek NIE PRZEDSTAWIA siatki graniastosłupa o podstawie trójkątnej ?

 
 
 
 

3. Ile litrów wody zmieści się w akwarium w kształcie sześcianu o krawędzi równej 600 mm ?

 
 
 
 

4. Oblicz objętość graniastosłupa o wysokości 65 cm, którego podstawą jest kwadrat o przekątnej równej 2 dm.

 
 
 
 

5. Graniastosłup, którego podstawą jest 24-kąt, ma :

 
 
 
 

6. Ile wynosi objętość prostopadłościanu o wymiarach 4 cm x 1 dm x 7 cm ?

 
 
 
 

7. Jaką objętość ma graniastosłup o wymiarach podanych na rysunku ?

 
 
 
 

8. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jet równe 150 cm². Ile wynosi suma długości wszystkich krawędzi tego sześcianu ?

 
 
 
 

9. Podstawą prostopadłościanu jest kwadrat o boku 3 cm. Wysokość prostopadłościanu ma 5 cm.
Ile wynosi pole powierzchni całkowitej tej bryły ?

 
 
 
 

10. Ile jest równe pole powierzchni całkowitej graniastosłupa,
którego siatkę przedstawiono poniżej ?

 
 
 
 

Question 1 of 10