Test – Figury na płaszczyźnie 2 (kl. 5)

1. Przyjrzyj się rysunkowi i wskaż zapis, który NIE jest prawdziwy.

 
 
 
 

2. Jakie miary mają kąty oznaczone literami greckimi ?

 
 
 
 

3. Jaką miarę ma kąt zaznaczony na rysunku ? Wskaż odpowiedź bez mierzenia kąta.

 
 
 
 

4. Trójkąt może mieć boki o długościach:

 
 
 
 

5. Które z podanych kątów mogą być kątami tego samego trójkąta ?

 
 
 
 

6. Na którym rysunku czerwony odcinek NIE jest wysokością trójkąta ?

 
 
 
 

7. Obwód równoległoboku jet równy 48 cm. Jeden z boków ma 2 dm.
Ile jest równa długość  drugiego boku równoległoboku ?

 
 
 
 

8. Na którym rysunku czerwony odcinek jest wysokością równoległoboku ?

 
 
 
 

9. Która z figur NIE jest trapezem ?

 
 
 
 

10. Ile wynosi suma katów α, β i γ ?

 
 
 
 

Question 1 of 10