Test – Figury na płaszczyźnie 1 (kl. 5)

1. Które proste są prostopadle ?

 
 
 
 

2. Przyjrzyj się przedstawionym czworokątom i wybierz zdanie prawdziwe.

 
 
 
 

3. Wśród przedstawionych figur są:

 
 
 
 

4. W pokoju Ani odległość między dwoma sąsiednimi oknami wynosi pół metra.
Zaznacz odpowiedź, w której źle zapisano tę odległość.

 
 
 
 

5. Boisko szkolne ma kształt prostokąta, o obwodzie 180 m. Długość boiska wynosi 60 m>
Jaka jest jego szerokość ?

 
 
 
 

6. Antek mieszka 500 m od budynku, w którym znajduje się kino. Zamierza zaznaczyć
położenie swojego domu i kina na mapie w skali 1 : 5000.
Jaka będzie odległość między tymi obiektami na mapie ?

 
 
 
 

7. Odległość ze szkoły Basi do leśniczówki wynosi 4 km. Odległość ta na mapie,
którą dysponuje Basia, jest równa 2 cm. W jakiej skali wykonano mapę ?

 
 
 
 

8. Trójkąt równoboczny i kwadrat mają takie same obwody, równe po 3 m.
Ile wynoszą długości boków tych figur ?

 
 
 
 

9. Monika ma 1,46 m wzrostu, Marcin 148 cm, Marysia 14 dm 56 mm,
a Mateusz 14,9 dm. Które z dzieci jest najwyższe ?

 
 
 
 

10. Promień okręgu narysowanego w skali 100 : 1 ma 1 dm.
Jaką długość ma średnica tego okręgu w rzeczywistości ?

 
 
 
 

Question 1 of 10