Test – klasa 7a – PIERWIASTKI

W I T A M przy rozwiązywaniu testu: Klasa 7a - PIERWIASTKI (10 zadań)

K O N I E C Z N I E  zacznij od wypełnienia Twoich DANYCH !!!!!

Czas rozwiązywania jest OGRANICZONY  do 30 minut (kontroluj czas w prawym dolnym rogu ekranu !!!)

P O W O D Z E N I A !!!!

DANE  rozwiązującego:

Imię i Nazwisko:
Klasa:
E - MAIL:
Który z podanych zapisów NIE  J E S T  prawdziwy ?
Dane jest wyrażenie \[\frac{4}{3\sqrt6}\] . Jakie wyrażenie otrzymamy
po usunięciu niewymierności z mianownika ?
Budowla przedstawiona na zdjęciu ma objętość 512 cm³ i składa się z 8 jednakowych
sześciennych klocków. Jaką długość ma krawędź klocka ?
Które z podanych wyrażeń ma inną wartość niż trzy pozostałe ?
Jaką wartość ma wyrażenie \[\sqrt{7 · 7 · 7 · 7}\] ?
Dane są liczby: \[\sqrt{330}\] , \[\sqrt{350}\] , \[\sqrt{370}\] , \[\sqrt{390}\].
Którą z nich zaznaczono na osi liczbowej ?
Ile liczb naturalnych jest między \[\sqrt{74}\]  a \[\sqrt{130}\] ?
Który z podanych zapisów NIE  J E S T  prawdziwy ?
W tabeli podano wymiary czterech prostokątów. Który z nich ma największe pole ?
Które z podanych wyrażeń ma inną wartość niż trzy pozostałe ?