Test – Figury na płaszczyźnie (kl. 6)

1. Jaką miarę ma kąt γ ?

 
 
 
 

2. Jaki trójkąt przedstawiono na rysunku ?

 
 
 
 

3. Jaką miarę ma kąt α ?

 
 
 
 

4. Obwód trójkąta prostokątnego jest równy 36 cm. Najkrótszy bok ma 9 cm,
a przeciwprostokątna jest od niego o 6 cm dłuższa.
Ile wynosi pole tego trójkąta ?

 
 
 
 

5. Ile jest równe pole trapezu widocznego na rysunku ?

 
 
 
 

6. Z których odcinków można zbudować trójkąt ?

 
 
 
 

7. Ile jest równe pole kwadratu o przekątnej równej 2 dm ?

 
 
 
 

8. Które z podanych zdań NIE JEST prawdziwe ?

 
 
 
 

9. Ile wynosi pole figury przedstawionej na rysunku ?

 
 
 
 

10. Okrąg narysowany w skali 3:1 ma promień 3,3 cm. Jaką długość
ma najdłuższa cięciwa tego okręgu w skali 1:1 ?

 
 
 
 

Question 1 of 10