Pola figur płaskich – POWTÓRZENIE

1. Pole kwadratu o boku 2,5 cm jest równe:

 
 
 
 

2. Ile jest równe pole równoległoboku o wymiarach podanych na rysunku ?

 
 
 
 

3. Ile jest równe pole trójkąta ? Potrzebne długości odcinków odczytaj z rysunku.

 
 
 
 

4. Ile jest równe pole trapezu o wymiarach podanych na rysunku ?

 
 
 
 

5. 15 m² to:

 
 
 
 

6. Pan Nowak kupił prostokątną działkę o powierzchni 2500 m². Długość tej działki jest równa 50 m.
Ile metrów ma szerokość działki ?

 
 
 
 

7. Wojtek zbudował latawiec w kształci rombu. Ile jest równe pole powierzchni
tego latawca ?

 
 
 
 

8. Zosia przywiozła z obozu chustę, która ma kształt trójkąta równoramiennego prostokątnego.
Jakie jest pole powierzchni tej chusty ?

 
 
 
 

9. Klomb w ogródku pani Izy ma kształt trapezu. Ile worków podłoża kwiatowego
musi kupić pani Iza, jeśli jeden worek wystarcza na 30 dm² powierzchni ?

 
 
 
 

10. Sad pana Jana zajmuje 2,8 ha. Na 32 arach rosną śliwy, na 4200 m² grusze,
a na pozostałej części jabłonie. Jaką powierzchnię zajmują jabłonie ?

 
 
 
 

Question 1 of 10