Test – Bryły 1 (kl. 6)

1. Która z brył NIE JEST podpisana poprawnie?

 
 
 
 

2. Która z brył jest graniastosłupem ?

 
 
 
 

3. Które zdanie NIE JEST prawdziwe ?

 
 
 
 

4. Ile wierzchołków ma graniastosłup o podstawie czworokątnej ?

 
 
 
 

5. Która z wymienionych brył ma 12 krawędzi ?

 
 
 
 

6. Ile litrów wody potrzeba, aby napełnić prostopadłościenne akwarium
o wymiarach 5 dm x 3 dm x 4 dm.

 
 
 
 

7. W bańce jest 5 litrów wody. Ile szklanek o pojemności 200 ml można napełnić tą wodą ?
Pamiętaj że 1 l = 1000 ml.

 
 
 
 

8. Ile jest równa objętość sześciennej kostki o krawędzi 5 cm ?

 
 
 
 

9. Paczka ma kształt prostopadłościanu, którego podstawa ma wymiary 3 dm x 5 dm.
Objętość paczki jest równa 60 dm³. Ile jest równa wysokość tej paczki ?

 
 
 
 

10. Wskaż siatkę prostopadłościanu, w którym zielone ściany ze sobą sąsiadują.

 
 
 
 

Question 1 of 10